Familija gena

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Bcl-2 familija gena koja nosi uputstvo za sintezu proteina odgovornih za regulaciju programirane ćelijske smrti (apoptoze)

Familije gena predstavljaju grupe dva ili više gena sa sličnom primarnom strukturom ili raznorodnih gena čiji produkti, proteini rade zajedno kao celina ili učestvuju u zajedničkom procesu.

U najvećem broju slučajeva geni u jednoj familiji imaju sličan redosled baza DNK (primarnu strukturu), a nastali su duplikacijom predačkog gena. Ovi geni sadrže uputstva za sintezu proteina koji imaju sličnu strukturu ili funkciju. Proteini, proizvodi tih gena, imaju sličnu primarnu strukturu i grupišu se u proteinsku familiju.

Klasifikacija gena u familije pomaže naučnicima da objasne kako su geni međusobno povezani. Osim toga, familije gena se koriste da se novootkrivenom genu predvidi funkcija na osnovu njegove sličnosti sa već poznatim genom. Sličnost gena u okviru iste familije koristi se takođe za predviđanje kada i gde će određeni gen biti aktivan (ekspresija gena). Pored toga, familije gena mogu da pomognu u otkrivanju gena koji su uključeni u određene bolesti.

Ponekad se o genu ne zna dovoljno da bi bio uključen u neku familiju. U drugim slučajevima, geni mogu da se uvrste u više familija. Ne postoje formalni kriterijumi za grupisanje gena u familije. Sistemi za klasifikaciju gena su u razvoju koji će se nastaviti kako naučnici više saznaju o funkcijama gena i njihovim međusobnim odnosima.

Pogledati jednu od klasifikacija familija gena

Literatura

  • Emeri, A., E., H.: Emerijevi osnovi medicinske genetike, Datastatus, Beograd, 2009.
  • [1]
  • [2]
Snežana Trifunović, dipl. biolog