Neurosekretorna ćelija

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Neurosekretorne ćelije predstavljaju ćelije sa dvojakom ulogom: tipičnih neurona i sekretornih ćelija. Kao tipične nervne ćelije one imaju sposobnost nadraživanja i sprovođenja akcionog potencijala. Kao odgovor na to nadraživanje, sposobne su da na svojim završecima sintetišu, deponuju i izlučuju specifične materije, hormone/faktore (zavisno od toga da li se zna njihov tačan hemijski sastav).

Literatura

  • Babskij, E,B, Zubkov, A,A, Kosickij, G, I, Hodorov, B, I. (1971): Fiziologija čoveka, Naučna knjiga, Beograd
  • Davidović, Vukosava (2003): Fiziologija I, ZUNS, Beograd
  • Petrović, M. V. (1991): Uporedna fiziologija (I deo), ZUNS, Beograd
  • Petrović, M, V, Cvijić, Gordana (1997): Endokrinologija - opšta i uporedna, ZUNS, Beograd
  • Petrović, Jelena, Crkvenjakov, R, Kojić, Milka, Savić, Ana (1980): Biohemija i molekularna biologija sa praktikumom (za IV raz. usmerenog obrazovanja), Naučna knjiga, Beograd
  • Tadžer, I (1976): Opšta patološka fiziologija, medicinska knjiga, Beograd-Zagreb
Snežana Trifunović, dipl. biolog


Kompjuter.gif
Овај tekst treba dopuniti