Sisari (Mammalia)

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sisari(Mammalia) su najmlađi kičmenjaci i direktni potomci gmizavaca. Pojavili su se pre 210 miliona godina. Sisari su nastanili kopno, neki su se vratili u vodu, a neki su se prilagodili na život pod zemljom ili u vazduhu. Sisare karakteriše krzno koje se sastoji iz dlake, a umesto nje mogu da se jave bodlje ili ljuska. Koža im je bogata žlezdama, lojnim i znojnim. Međutim, najvažnija karakteristika, ona po kojoj je čitava klasa dobila naziv, su mlečne žlezde. Sekret koje luče ove žlezde je mleko i ono predstavlja hranu za mladunce u jednom delu odrastanja. Zajedničke karakteristike svih sisara su četiri uda, relativno veliki mozak, četvorodelno srce, dijafragma, uređenje kostiju srednjeg uha i izuzetno dobro razvijena čula. Oplođenje sisara je unutrašnje, odnosno vrši se u telu majke. Glavna podela sisara izvršena je na:

1. Sisare sa kloakom (Prototheria)

Sisari sa kloakom zastupljeni su kod dva roda mravljih ježeva i jednog roda kljunara. Rasprostranjeni su u Australiji i Novoj Gvineji. Kloaka predstavlja zadnji deo creva u koji se ulivaju izvodni kanali urinarnog i polnog sistema.

Imaju mnoge karakteristike gmizavaca kao sto su:

  • kloaka
  • oviparna reprodukcija (polaganje jaja iz kojih se izležu mladi)
  • primitivna građa ramenog pojasa
  • ista organizacija mozga
  • endotermija
  • ista građa srca
  • dijafragma

Međutim, imaju karakteristike i savremenih pravih sisara.a

2. Torbare(Metatheria)

Glavnu, karakterističnu osobinu ovih životinja čini jedan par koštanih nastavaka na preponama između kojih je kod ženki razapeta kožna torba ili marsupium, u kojoj kod većine leže mlečne žlezde, po pravilu jedan ili dva para. Torbari rađaju žive mladunce koji dolaze na svet vrlo sićušni, nerazvijeni i potpuno bespomoćni. Pošto embrion ostaje vrlo kratko vreme u telu majke i rađa se po završetku najranijih faza embrionalnog razvitka, kod ovih životinja se ne obrazuje placenta. Mladunci po rođenju moraju da dopuze do majčine bradavice koja se nalazi u torbi da bi se zakačili za nju. Zbog toga novorođenče ima prednje udove mnogo bolje razvijene od ostatka tela.

Tek rođeni mali sivi kengur veličine je samo 2,5 cm. Ženka kengura nosi mladunče u svojoj utrobi samo 39 dana. Mladunče zatim provodi u torbi majke još čitavih 250 dana, dok potpuno ne odraste.

Samo koale žive u manjim grupama dok kenguri žive u zajednicama koje se zovu stada ili skupine. Svi su aktivni u sumrak ili tokom noći, što se ishrane tiče.Neki pripadnici torbara su više, neki manje plašljivi i na različite načine se brane od predatora. Jedan od najvećih neprijatelja i istrebljivača je čovek.

3. Placentarne sisare(Eutheria)

Placentarni sisari predstavljaju grupu sisara koja poseduje placentu. Kod ove grupe sisara embrion se razvija u placenti, pa se mladunci rađaju gotovo potpuno razvijeni. Placenta ili posteljica predstavlja posedan organ koji služi za ishranu i zaštitu embriona.Između krvotoka majke i embrina postoji placentarna barijera koja sprečava mešanje krvi. Placentarni sisari su veoma raznovrsni i u njih ubrajamo bubojede, glodare, zveri, kopitare, papkare, kitove i primate.

Sign 5.gif
Tekst nije završen - radovi su u toku