Biografije autora i saradnika

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Autor/urednik

Snežana Trifunović
St2.jpg

Snežana Trifunović rođena je 1956. god. u Zaječaru. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Požarevcu, a studije biologije 1980. na tadašnjem Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, odsek opšta biologija.

Od 1981. radi u srednjoj školi kao predavač biologije, anatomije i fiziologije, botanike i ekologije. Veliki je entuzijasta i zaljubljenik u prosvetarski posao i svoju nauku, biologiju, posebno citologiju i genetiku. U tom pogledu pokušava da u nastavni proces uvede elektronsku nastavu i informacione tehnologije koliko god je to moguće i korisno. Elektronska nastava kao način pripremanja učenika za prijemni ispit iz biologije za fakultet je jedan od takvih pokušaja. Drugi je učešće u organizaciji regionalnih video konferencija u kojima se razmenjuju iskustva i ideje sa kolegama iz susednih država.

Pored mnogobrojnih pomoćnih nastavnih materijala, kreiranja i uređivanja sajta BioNet Škole, angažovanja na pripremi učenika za odlazak u Petnicu i uključivanje u rad Centra za talente, njena interesovanja su slikanje u pastelu (jedna grupna izložba ), crtanje, fotografija i web grafika. U poslednje vreme se bavi planinarenjem i sakupljanjem fotografija prirode.

Udata je i ima dve kćerke, Mariju i Jelisavetu i unuku Anju.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Snežana Trifunović radna biografija

Saradnici


Jelena Ačanski
JAcanski.jpg

Jelena Ačanski je rođena u Somboru 1982. godine gde je završila gimnaziju "Veljko Petrović". Po struci je diplomirani biolog-master. Student je doktorskih studija na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Član je Akademskog društva za proučavanje i zaštitu prirode u Novom Sadu.

U BioNet školi piše i uređuje biološki rečnik, genetiku, molekularnu biologiju, biogeografiju i drugo.


Posebno je zainteresovana sa oblasti:

  • Familiju Syrphidae
  • zaštita životne sredine
  • konzervacionu biologiju i
  • Rod Mus - miševe, o kojima ima website [1]Stefan Luketa
StefanLuketa2014.JPG

Stefan Luketa je rođen 18. aprila 1990. godine u Sarajevu. Gimnaziju "Jovan Jovanović Zmaj" (prirodno-matematičkog smer) je završio u Novom Sadu. Osnovne studije biologije i master studije zoologije završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, a trenutno pohađa doktorske studije na pomenutom fakultetu. Interesuje ga protistologija, a prevashodno taksonomija testatnih ameba. Autor je knjige "Opšta protistologija" u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz Istočnog Sarajeva, kao i podele živog sveta na pet domena (Prionobiota, Virusobiota, Archaebiota, Bacteriobiota i Eukaryobiota) koju je publikovao u ruskom časopisu Protistology. Uređuje nekoliko internet blogova, a saradnik je i na nekoliko sajtova.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Korisnik:Stefann


Autori tekstova na sajtu BioNet škole