Mantodea

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Tenodera sinensis
Hymenopus coronatus
Rhambodera basalis

Red bogomoljki (Mantodea) predstavljen je krupnim, izduženim, kopnenim insektima, često neobičnog izgleda, zelene, žućkasto sive boje ili ređe živih boja i oblika koji podsećaju na neki cvet ili list. Prema proceni entomologa, na Zemlji postoji 1500 – 2300 vrsta ovih insekata, a većina živi u tropskim područjima: 880 u Africi, 530 u Aziji, najmanje 165 u Okeaniji, 410 na američkom kontinentu i svega 24 u Evropi.

Morfologija

Glava

Na lako pokretnoj glavi se nalazi usni aparat, fotoreceptori i antene. Usni aparat je snažno razvijen i specijalizovan za grickanje. Od fotoreceptora se kod bogomoljki nalaze krupne složene oči i tri ocele koje su kod mužijaka krupnije nego kod ženki. Antene (pipci) su dosta duge, tanke i višečlane, pa podsećaju na četinu.

Toraks

Torakalni region bogomoljki je gradjen od tri regiona:

  • prototoraksa,
  • mezotoraksa i
  • metatoraksa.

Prvi torakalni segment, prototoraks, se razlikuje od druga dva segmenta i jako je izdužen i pokretan. Na prototoraksu se nalazi snažno razvijen prvi par nogu, prilagođenih za hvatanje plena, koje bogomoljke obično drže priljubljene uspravno kao da se mole bogu. Od ovog karakterističnog držanja prednjih ekstremiteta, ceo red je dobio narodni naziv – bogomoljke. Ovi ekstremiteti su izduženi, sa pokretnim koksama, sa snažnim femurima i tibijama na kojima se obično nalaze dugi trnovi. Mezotoraks i metatoraks su međusobno slični, nisu izduženi i na njima se nalaze stigme. Na mezotoraksu se nalazi srednji par nogu i krila, a na metatoraksu zadnji par nogu i krila. Ovi ekstremiteti su tanji i jednostavnije su građe od torakalnih ekstremiteta. Izduženi su, nisu specijalizovani i obično su sa krupnim koksama. Ova dva para ekstremiteta služe za hodanje i penjanje po vegetaciji. Prednji par krila je u vidu izduženih pergamentno-kožastih potkovica, a zadnji par je lepezasto naboran i u mirovanju složen ispod prednjih krila.

Abdomen

Abdomen najvećeg broja vrsta bogomoljki je dorzoventralno spljošten. Građen je od deset segmenata, a jedanesti abdominalni segment je predstavljen paraproktom. Kod oplođenih ženki je veoma krupan. Tergit desetog segmenta obrazuje supraanalnu ploču. Sternit prvog i desetog abdominalnog segmenta je redukovan. Dodatno, sternit prvog segmenta se obično ne razaznaje. Stigme se nalaze na pleurama od prvog do osmog abdominalnog segmenta.

Anatomija

Crevo predstavlja pravu cev. Počinje usnim otvorom od koga polazi jednjak koji se širi u voljku. Iza voljke se nalazi želudac sa šest kutikularnih zubića. Srednje crevo je kratko i karakteriše se prisustvom osam cekuma. Kod njih su prisutne pljuvačne žlezde i oko 100 Malpigijevih sudova. Nervni sistem je izgrađen od mozga i deset pari ganglija. Tri para ganglija se nalaze u torakalnom delu, a u abdomenu sedam pari ganglija. Muški polni sistem je izgrađen od para testisa. Od njih polaze semevodi koji se otvaraju u ejakulatorni kanal. Uz ovaj kanal su povezani par vezikula seminalis i akcesorne žlezde. Sekret ovih organa učestvuje u obrazovanju spermatofora. Ženski polni sistem je građen od para ovarijuma. Oni se otvaraju u zajednički ovidukt. Spermateke i akcesorne žlezde se otvaraju nezavisno u genitalni atrijum. Njihov sekret učestvuje u obrazovanju ooteke.

Sistematika

U okviru reda Mantodea se najčešće izdvaja osam familija od kojih je najraznovrsnija i najbrojnija Mantoidae u okviru koje se izdvaja 21 subfamilija. U novije vreme se pojavljuju i klasifikacioni sistemi koji subfamiliju Liturgusinae izdvajaju u zasebnu familiju - Liturgusidae. Klasifikacioni sistem reda Mantodea izgleda ovako:

Autor teksta:
Stefanpotpis3.jpg
prezentacija