Steroidni hormoni

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Steroidni hormoni su hormoni koji nastaju iz holesterola.

Prema mestu gde se stvaraju i fiziološkoj ulozi dele se na:

Delovanje steroidnih hormona

Steroidni hormoni dovode do promene ekspresije gena i sinteze novih proteina (enzima) u ćeliji. Od mesta gde se luče prenose se krvlju vezani za proteine nosače pošto su slabo rastvorljivi u vodi. Na ciljnom mestu, tkivu hormon ulazi u ćeliju. U ćeliji se vezuje za proteinski receptor stvarajući kompleks koji se, zatim, vezuje za specifično mesto na DNK. Otpočinje transkripcija određenog gena i kao njen proizvod stvara se RNK, prepis tog gena, koja nosi uputstvo za sintezu proteina. Novosintetisani protein ispoljava svoju ulogu koja predstavlja odgovor ćelije na delovanje steroidnog hormona koji je u nju dospeo.

Literatura

  • Babskij, E,B, Zubkov, A,A, Kosickij, G, I, Hodorov, B, I. (1971): Fiziologija čoveka, Naučna knjiga, Beograd
  • Davidović, Vukosava (2003): Fiziologija I, ZUNS, Beograd
  • Mandić, Lj. (2009): Hormoni, V poglavlje sa izložbe Molekuli u tajnama života u svetu oko nas, Zavod za udžbenike, SANU i Hemijski fakultet, Beograd
  • Petrović, M. V. (1991): Uporedna fiziologija (I deo), ZUNS, Beograd
  • Petrović, M, V, Cvijić, Gordana (1997): Endokrinologija - opšta i uporedna, ZUNS, Beograd
  • Petrović, Jelena, Crkvenjakov, R, Kojić, Milka, Savić, Ana (1980): Biohemija i molekularna biologija sa praktikumom (za IV raz. usmerenog obrazovanja), Naučna knjiga, Beograd
  • Tadžer, I (1976): Opšta patološka fiziologija, medicinska knjiga, Beograd-Zagreb


Snežana Trifunović, dipl. biolog