Larve

Izvor: Bionet Škola
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Larva (mn. larve) je poseban oblik mladunaca koji prolaze kroz period metamorfoze (preobražaja) da bi postali slični odraslim jedinkama svoje vrste. Pojedine grupe životinja imaju jako složeno razviće tokom koga se smenjuje više larvalnih stupnjeva koji mogu da budu međusobno veoma različiti. Posebno je takav slučaj kod parazitskih oblika pljosnatih crva (metilji i pantljičare).

Kod nekih životinja prisutna je pojava neotenije.

Vise-podataka2.jpg
Za više podataka pogledati Neotenija

Vrste larvi

Životinje Larve
Hydrozoa planula
neke vrste Turbelaria Milerova larva
metilji miracidijum, sporociste, redije, cerkarije, metacerkarije
pantljičare onkosfera
primitivni morski puževi trohofora, veliger
niži rakovi nauplius
viši rakovi zoea
morski jež pluteus
Annelida trohofora
insekti nimfa i gusenica
vodozemci punoglavac i akvatične larve

Literatura

  • Đorović Ana, Kalezić, M: Morfologija hordata. Biološki fakultet, Beograd
  • Kalezić,M: Osnovi morfologije kičmenjaka, ZUNS, Beograd, 2001
  • Marcon, E, Mongini, M: Sve životinje sveta, IRO Vuk Karadžić, Beograd, 1986.
  • Petrov Brigita, Radović, I, Miličić Dragana, Petrov I: Opšta i sistematska zoologija (praktikum sa radnom *sveskom), Biološki fakultet, Beograd, 2000
  • Petrov Brigita: Skripta za studente molekularne biologije
  • Petrov, I: Sakupljanje, preparovanje i čuvanje insekata u zbirkama, Biološki fakultet, Beograd, 2000.
  • Radović, I, Petrov, Brigita: Raznovrsnost života 1 - struktura i funkcija, Biološki fakultet Beograd i Stylos Novi Sad, Beograd, 2001.
  • Ratajac, Ružica: Zoologija za studente Poljoprivrednog fakulteta, PMF u Novom Sadu i MP Stylos Novi Sad, 1995
Snežana Trifunović, dipl. biolog